Shrnující KONFERENCE

 

Dne 6. března 2020 v sálu S1 Kongresového a veletržního centra v Opolí se konala konference shrnující projekt:

 

„Dopad znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva v česko-polském příhraničí (HEALTHAIR)*” 

 

Cílem projektu bylo posouzení dopadů znečištění ovzduší na zdraví obyvatelstva v příhraničním regionu tvořeným Opolským vojevodstvím, Moravskoslezským krajem, jižní části Slezského vojevodství s severní časti Olomouckého kraje a zvyšování povědomí veřejnosti o této hrozbě. Projekt realizuje Opolská Pobočka Łukasiewicz - Ústav keramiky a stavebních materiálů, Ústav meteorologie a vodního hospodářství PIB - závod v Katovicích a partneři z ČR: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava a Ostravská univerzita - Lékařská fakulta..

 

 Healthair logo

 KONFERENCE shrnuti - vidět více...

 

SEMINÁŘE

 

V rámci projektu:

 

„Dopad znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva v česko-polském příhraničí (HEALTHAIR)*” 

 

byly organizovány semináře na následujících místech v České republice:

 

 

 Healthair logo

 Ostrava - vidět více...

 

Healthair logo

 Zlate Hory - vidět více...

 

 Healthair logo

 Karvina - vidět více...

 

Healthair logo

 Bohumin - vidět více...

 

Healthair logo

 Opava - vidět více...

 

 

*Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska, Przekraczamy Granice 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

* Projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondů programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, Překračujeme hranice, v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.