Shrnující KONFERENCE

 

Dne 6. března 2020 v sálu S1 Kongresového a veletržního centra v Opolí se konala konference shrnující projekt:

 

„Dopad znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva v česko-polském příhraničí (HEALTHAIR)*” 

 

Cílem projektu bylo posouzení dopadů znečištění ovzduší na zdraví obyvatelstva v příhraničním regionu tvořeným Opolským vojevodstvím, Moravskoslezským krajem, jižní části Slezského vojevodství s severní časti Olomouckého kraje a zvyšování povědomí veřejnosti o této hrozbě. Projekt realizuje Opolská Pobočka Łukasiewicz - Ústav keramiky a stavebních materiálů, Ústav meteorologie a vodního hospodářství PIB - závod v Katovicích a partneři z ČR: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava a Ostravská univerzita - Lékařská fakulta..

 

 Healthair logo

 KONFERENCE shrnuti - vidět více...

 

SEMINÁŘE

 

V rámci projektu:

 

„Dopad znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva v česko-polském příhraničí (HEALTHAIR)*” 

 

byly organizovány semináře na následujících místech v České republice:

 

 

Healthair logo

Ostrava - vidět více...

 

 Healthair logo

Zlate Hory - vidět více...

 

Healthair logo

Karvina - vidět více...

 

Healthair logo

Bohumin - vidět více...

 

Healthair logo

Opava - vidět více...

 

 byly organizovány semináře na následujících místech v Polsku (Opolské vojvodství):

 

 

 Healthair logo

 Opole - vidět více...

 

 Healthair logo

 Kędzierzyn-Koźle - vidět více...

 

 Healthair logo

 Krapkowice - vidět více...

 

 Healthair logo

 Prudnik - vidět více...

 

Healthair logo

 Nysa - vidět více...
*Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska, Przekraczamy Granice 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

* Projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondů programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, Překračujeme hranice, v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.