Shrnující KONFERENCE

 

Dne 6. března 2020 v sálu S1 Kongresového a veletržního centra v Opolí se konala konference shrnující projekt:

 

„Dopad znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva v česko-polském příhraničí (HEALTHAIR)*” 

 

Cílem projektu bylo posouzení dopadů znečištění ovzduší na zdraví obyvatelstva v příhraničním regionu tvořeným Opolským vojevodstvím, Moravskoslezským krajem, jižní části Slezského vojevodství s severní časti Olomouckého kraje a zvyšování povědomí veřejnosti o této hrozbě. Projekt realizuje Opolská Pobočka Łukasiewicz - Ústav keramiky a stavebních materiálů, Ústav meteorologie a vodního hospodářství PIB - závod v Katovicích a partneři z ČR: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava a Ostravská univerzita - Lékařská fakulta.

 

.:: Fotogalerie:

 

.:: Prezentace ke stažení:

 

 Program Konferencji podsumowujacej Projekt_PL  Adobe icon 1 40px
 Założenia cele i realizacja projektu  Adobe icon 1 40px
 Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego  Adobe icon 1 40px
 Konf HEALTHAIR 032020 IMGW-PIB OPOLE  Adobe icon 1 40px
 Health Air 2020-03 Opole  Adobe icon 1 40px
 Hodnocení zdravotní rizik a zdravotních dopadů  Adobe icon 1 20px
 Kotlíkové dotace v MSK  Adobe icon 1 40px
 CWK OPOLE 06-03-2020  Adobe icon 1 40px
 Działania w zakresie poprawy jakości powietrza 6-03-2020  Adobe icon 1 40px
 Poprawa jakości powietrza 06-03-2020  Adobe icon 1 40px
 Stop Smog  Adobe icon 1 40px
 Doświadczenia Miasta Krakowa na rzecz poprawy  jakosci powietrza Opole  6 marzec 2020  Adobe icon 1 40px
*Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska, Przekraczamy Granice 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

* Projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondů programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, Překračujeme hranice, v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.