Oddělení materiálového, procesního inženýrství a životního prostředí, Ústavu keramiky a stavebních materiálů (Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych) společně s partnery:

  • Institut meteorologie a vodního hospodářství - státní výzkumný institut, Oddělení modelování znečištění ovzduší v Katovicích (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut badawczy w Warszawie, Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza w Katowicach),
  • Ostravská Univerzita,
  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

uspořádalo zahajovací setkání mezinárodního projektu „Dopad znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva v česko-polském příhraničí (HEALTHAIR)”. Setkání se konalo 17. září 2018 v Charbielinu, malebné vesničce poblíž Hlucholaz. Setkání se mimo jinými zúčastnil vicemaršálek Opolského vojvodství pan Roman Kolek.

.

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu (lídr) společně s Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB – Zakład w Katowicach a českými partnery: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava i Ostravská univerzita zahájit realizaci nadnárodního projektu pod názvem „Dopad znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva v česko-polském příhraničí (HEALTHAIR)”.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondů programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, Překračujeme hranice, v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.

*Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska, Przekraczamy Granice 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

* Projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondů programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, Překračujeme hranice, v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.