Dovolujeme si Vás pozvat na seminář projektu HealthAir (https://healthair.eu/cs/)

 

Seminář se uskuteční Seminář se uskuteční v pátek 28. února 2020 v Schösslerův salonek v Obecním domě

Ostrožná 46, Opava

 

Registrace účastníků v 9:45

Seminář začíná v 10:00

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář projektu HealthAir (https://healthair.eu/cs/)

 

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 27. února 2020 v kinosále K3 kina Bohumín

Studentská 781, Bohumín

Registrace účastníků ve 14:45

Seminář začíná v 10:00

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář projektu HealthAir (https://healthair.eu/cs/)

 

Seminář se uskuteční v pátek 7. února 2020 v Kulturním Centru a Veřejné Knihovně v Prudniku

Kościuszki 1A, 48-200 Prudnik

Registrace účastníků v 9:45

Seminář začíná v 10:00

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář projektu HealthAir (https://healthair.eu/cs/)

 

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 27. února 2020 v Literárním salonu Regionální knihovny v Karviné

Centrum 2299/16, Karvina - Mizerov

 

Registrace účastníků v 9:45

Seminář začíná v 10:00

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář projektu HealthAir (https://healthair.eu/cs/)

 

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 6. února 2020 v místnosti 100 Okresního úřadu v Krapkowicach 

Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice

Registrace účastníků v 9:45 hod.

Seminář začíná v 10:00 hod.

*Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska, Przekraczamy Granice 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

* Projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondů programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, Překračujeme hranice, v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.