Aktualności

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnej konferencji podsumowującej realizację projektu pt. „Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludności w obszarze polsko-czeskiego pogranicza (HEALTHAIR)*”, która odbędzie się w dniu 06 marca 2020 r. o godz. 10:00, w Sali S1 Centrum Wystawienniczo Kongresowego w Opolu ul. Wrocławska 158

 

„Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludności w obszarze polsko-czeskiego pogranicza (HEALTHAIR)*” 

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w seminarium, które organizowane jest w ramach realizacji projektu:

„Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludności w obszarze polsko-czeskiego pogranicza (HEALTHAIR)*” 

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w seminarium, które organizowane jest w ramach realizacji projektu:

„Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludności w obszarze polsko-czeskiego pogranicza (HEALTHAIR)*” 

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w seminarium, które organizowane jest w ramach realizacji projektu:

„Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludności w obszarze polsko-czeskiego pogranicza (HEALTHAIR)*”

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w seminarium, które organizowane jest w ramach realizacji projektu:

„Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludności w obszarze polsko-czeskiego pogranicza (HEALTHAIR)*” 

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w seminarium, które organizowane jest w ramach realizacji projektu:

„Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludności w obszarze polsko-czeskiego pogranicza (HEALTHAIR)*” 

*Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska, Przekraczamy Granice 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

* Projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondů programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, Překračujeme hranice, v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.