Aktualności

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w seminarium, które organizowane jest w ramach realizacji projektu:

„Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludności w obszarze polsko-czeskiego pogranicza (HEALTHAIR)*” 

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w seminarium, które organizowane jest w ramach realizacji projektu:

„Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludności w obszarze polsko-czeskiego pogranicza (HEALTHAIR)*” 

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w seminarium, które organizowane jest w ramach realizacji projektu:

„Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludności w obszarze polsko-czeskiego pogranicza (HEALTHAIR)*” 

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w seminarium, które organizowane jest w ramach realizacji projektu:

„Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludności w obszarze polsko-czeskiego pogranicza (HEALTHAIR)*” 

Miło nam poinformować, iż Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych wraz z partnerami:

  • INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
    PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY w WARSZAWIE
    Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza w Katowicach,
  • Ostravská Univerzita,
  • VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

zorganizował Spotkanie Inauguracyjne ponadnarodowego projektu „Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludności w obszarze polsko-czeskiego pogranicza (HEALTHAIR)”. Spotkanie odbyło się 17 września 2018 w Charbielinie, malowniczej miejscowości nieopodal Głuchołaz. W spotkaniu wziął udział, między innymi, wicemarszałek województwa opolskiego Roman Kolek.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg PL CZ

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu (Lider) wspólnie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB – Zakład w Katowicach oraz partnerami czeskimi: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava i Ostravská univerzita rozpoczynają realizacje ponadnarodowego projektu pt. „Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludności w obszarze polsko-czeskiego pogranicza (HEALTHAIR)”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg PL CZ

*Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska, Przekraczamy Granice 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

* Projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondů programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, Překračujeme hranice, v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.