KONFERENCJA podsumowująca

 

W dniu 6 marca 2020r., w Sali S1 Centrum Wystawienniczo Kongresowego w Opolu odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu:

 

„Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludności w obszarze polsko-czeskiego pogranicza (HEALTHAIR)*” 

 

 Celem projektu była ocena wpływu zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia ludności w regionie przygranicznym obejmującym Opolszczyznę, Kraj Morawsko-śląski i południową część woj. śląskiego oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa o tym zagrożeniu.
Projekt jest realizowany przez Opolski Oddział Łukasiewicz - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB – Zakład w Katowicach oraz Partnerów Czeskich: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava i Ostravská univerzita - Lékařská fakulta.

 

 Healthair logo

 Konferencja podsumowująca- zobacz więcej...

 

SEMINARIA

 

W ramach projektu:

 

„Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludności w obszarze polsko-czeskiego pogranicza (HEALTHAIR)*” 

 

zorganizowano seminaria w następujących miejscowościach w Polsce (województwo opolskie):

 

 

 Healthair logo

 Opole - zobacz więcej...

 

Healthair logo

 Kędzierzyn-Koźle - zobacz więcej...

 

 Healthair logo

 Krapkowice - zobacz więcej...

 

Healthair logo

 Prudnik - zobacz więcej...

 

Healthair logo

 Nysa - zobacz więcej...

 

 

zorganizowano seminaria w następujących miejscowościach w Republice Czeskiej:

 

 

 

 Healthair logo

 Ostrava - zobacz więcej...

 

Healthair logo

 Zlate Hory - zobacz więcej...

 

 Healthair logo

 Karvina - zobacz więcej...

 

Healthair logo

 Bohumin - zobacz więcej...

 

Healthair logo

 Opava - zobacz więcej...

 

 

*Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska, Przekraczamy Granice 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

* Projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondů programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, Překračujeme hranice, v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.