SEMINARIUM w Kędzierzynie-Koźlu

 

W dniu 30 stycznia 2020r., w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle odbyło się seminarium zorganizowane w ramach projektu:

 

„Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludności w obszarze polsko-czeskiego pogranicza (HEALTHAIR)*” 

 

.:: Fotogaleria:

 

.:: Prezentacje do pobrania:

 

 Założenia cele i realizacja projektu   Adobe icon 1 40px
 Prezentacja Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.pdf   Adobe icon 1 40px
 HEALTHAIR KK30012020 IMGW-PIB   Adobe icon 1 40px
 Health Air 2020-01 Kędzierzyn-Koźle   Adobe icon 1 40px
 Wyniki oceny ryzyka i wpływu na zdrowie   Adobe icon 1 20px
*Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska, Przekraczamy Granice 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

* Projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondů programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, Překračujeme hranice, v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.