Logo cz pl eu barevne

KONFERENCJA podsumowująca

W dniu 6 marca 2020r., w Sali S1 Centrum Wystawienniczo Kongresowego w Opolu odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu:

„Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludności w obszarze polsko-czeskiego pogranicza (HEALTHAIR)*” 

 Celem projektu była ocena wpływu zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia ludności w regionie przygranicznym obejmującym Opolszczyznę, Kraj Morawsko-śląski i południową część woj. śląskiego oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa o tym zagrożeniu.
Projekt jest realizowany przez Opolski Oddział Łukasiewicz - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB – Zakład w Katowicach oraz Partnerów Czeskich: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava i Ostravská univerzita - Lékařská fakulta.

KONFERENCJA podsumowująca w Opolu - zobacz więcej...

 

SEMINARIA

W ramach projektu:

„Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludności w obszarze polsko-czeskiego pogranicza (HEALTHAIR)*” 

zorganizowano seminaria w następujących miejscowościach w Polsce (województwo opolskie):

SEMINARIUM w Opolu - zobacz więcej...

SEMINARIUM w Kędzierzynie-Koźlu - zobacz więcej...

SEMINARIUM w Krapkowicach - zobacz więcej...

SEMINARIUM w Prudniku - zobacz więcej...

 

zorganizowano seminaria w następujących miejscowościach w Republice Czeskiej:

 SEMINÁŘ v Ostravě - zobacz więcej...

SEMINÁŘ ve Zlatých Horách - zobacz więcej...

SEMINÁŘ v Karviné - zobacz więcej...

SEMINÁŘ v Bohuminé - zobacz więcej...

SEMINÁŘ v Opavě - zobacz więcej...

*Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska, Przekraczamy Granice 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

* Projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondů programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, Překračujeme hranice, v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.