Logo cz pl eu barevne

Dne 10. ledna 2020 v rámci projektu byl uspořádán seminář na Lékařské fakultě Ostravské univerzity:

„Dopady znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva v česko-polském příhraničí (HEALTHAIR)*” 

.:: Fotogalerie:

.:: Prezentace ke stažení:

 Centre for Epidemiological Research Faculty of Medicine University of Ostrava

  Adobe icon 1 20px
 Założenia cele i realizacja projektu   Adobe icon 1 40px
 Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego   Adobe icon 1 40px
 HEALTHAIR_Ostrawa_10012020_IMGW-PIB   Adobe icon 1 40px
 VSB_HA_2020-01-10-IP   Adobe icon 1 40px
 Výsledky hodnocení zdravotní rizik a zdravotních dopadů   Adobe icon 1 40px
 
*Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska, Przekraczamy Granice 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

* Projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondů programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, Překračujeme hranice, v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.