Logo cz pl eu barevne

Dne 27. února 2020 byl v rámci projektu uspořádán seminář v Bohumíně:

„Dopady znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva v česko-polském příhraničí (HEALTHAIR)*” 

.:: Fotogalerie:

 

.:: Prezentace ke stažení:

 Założenia cele i realizacja projektu   Adobe icon 1 40px
 Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego   Adobe icon 1 40px
 HHEALTHAIR BOH27022020   Adobe icon 1 40px
 Health Air 2020-02 Bohumin   Adobe icon 1 40px
 Výsledky hodnocení zdravotní rizik a zdravotních dopadů    Adobe icon 1 20px
*Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska, Przekraczamy Granice 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

* Projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondů programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, Překračujeme hranice, v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.