Logo cz pl eu barevne

W dniu 6 marca 2020r., w Sali S1 Centrum Wystawienniczo Kongresowego w Opolu odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu:

„Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludności w obszarze polsko-czeskiego pogranicza (HEALTHAIR)*” 

 Celem projektu była ocena wpływu zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia ludności w regionie przygranicznym obejmującym Opolszczyznę, Kraj Morawsko-śląski i południową część woj. śląskiego oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa o tym zagrożeniu.
Projekt jest realizowany przez Opolski Oddział Łukasiewicz - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB – Zakład w Katowicach oraz Partnerów Czeskich: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava i Ostravská univerzita - Lékařská fakulta.

 

.:: Fotogaleria:

 

.:: Prezentacje do pobrania:

   Program Konferencji podsumowujacej Projekt_PL  Adobe icon 1 40px
   Założenia cele i realizacja projektu  Adobe icon 1 40px
   Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego  Adobe icon 1 40px
   Konf HEALTHAIR 032020 IMGW-PIB OPOLE  Adobe icon 1 40px
   Health Air 2020_03 Opole  Adobe icon 1 40px
   Kotlíkové dotace v MSK  Adobe icon 1 40px
   Wyniki oceny ryzyka i wpływu na zdrowie  Adobe icon 1 20px
   CWK OPOLE 06-03-2020  Adobe icon 1 40px
   Działania w zakresie poprawy jakości powietrza 6-03-2020  Adobe icon 1 40px
   Poprawa jakości powietrza 06-03-2020  Adobe icon 1 40px
   Stop Smog  Adobe icon 1 40px
   Doświadczenia Miasta Krakowa na rzecz poprawy  jakosci powietrza Opole  6 marzec 2020  Adobe icon 1 40px
  *Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska, Przekraczamy Granice 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  * Projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondů programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, Překračujeme hranice, v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.