HEALTHAIR

Dopad znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva v česko-polském příhraničí

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludności w obszarze polsko-czeskiego pogranicza

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001091

2018-2020

Czytaj więcej
Logo cz pl eu barevne

Jaký problém projekt řeší?

Nejvýznamnějším environmentálním problémem, který omezuje rozvoj příhraničního regionu v oblasti někdejšího Horního Slezska (dnes Opolské, Slezské vojvodství, severní část Moravskoslezkého a Olomouckého kraje) je dnes znečištěné ovzduší.

Navrhovaný projekt má doplnit předchozí aktivity v rámci OP Interreg CZ-PL, které měly za úkol zejména zmapovat příčiny tohoto problému.


VÍCE

Co je cílem projektu?

Navrhovaný projekt byl iniciován Opolským vojvodstvím a má za úkol doplnit poznání o příčinách znečištění ovzduší ve zbývající části bývalého Horního Slezska, tedy v Opolském vojvodství, v severozápadní části Moravskoslezského kraje a v severovýchodní části Olomouckého kraje.


VÍCE
 

Partneři projektu

*Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska, Przekraczamy Granice 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

* Projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondů programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, Překračujeme hranice, v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.